Tag: netwo

ឃាំងគេហទំព័រអាសអាភាសន៍ដោយប្រើ DNS

នៅលើអិុនធឺណិតមានការចែកចាយពត៌មាន ចំណេះដឹង និងរបស់ដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើន។ ទន្ទឹមនឹងនេះរបស់ដែលមិនល្អក៏ត្រូវបានចែកចាយ​នៅលើអិុ…