Category: រថយន្ត

Xiaomi ចូលប្រឡូកក្នុងអាជីវកម្មរថយន្តអគ្គិសនី

ក្រុមហ៊ុន Xiaomi បានប្រកាសជាផ្លូវការនូវការចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនថ្មីរបស់ខ្លួនគឺ Xiaomi EV Inc ។ ដូចដែលឈ្មោះវាបានបញ្ជាក់ វានឹង…