ក្រុមហ៊ុន Honor បានយកឈ្នះ Apple និង Xiaomi ហើយក្លាយជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទធំជាងគេទីបីនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងខែកក្កដា

CINNO Research បានបង្ហាញការវិភាគរបស់ខ្លួនអំពីទីផ្សារទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងប្រទេសចិន ហើយតួលេខបានបង្ហាញពីការជោគជ័យដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុន Honor ។ ក្រុមហ៊ុនដែលទើបតែទទួលបានឯករាជ្យថ្មីៗនេះ បានឡើងដល់ចំណាត់ថ្នាក់ទី 3 នៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការលក់ទូរស័ព្ទដៃចំនួន 4 លានគ្រឿងនៅក្នុងខែកក្កដាដោយ វ៉ាដាច់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi (3.9 លានគ្រឿង) និង Apple (3 លានគ្រឿង) ។

ក្រុមហ៊ុន Oppo នៅតែរក្សាការនាំមុខជាមួយនឹងការលក់បានចំនួន 5.6 លានគ្រឿងខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Vivo លក់ទូរស័ព្ទដៃបានចំនួន 5.3 លានគ្រឿង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការលក់នៅក្នុងខែនេះមិនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ទេ។ ប្រទេសនៅអាស៊ីមានម៉ូឌែលទូរស័ព្ទថ្មីចំនួន 26 តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានចេញលក់ ដែលជាការធ្លាក់ចុះ 38.1% ហើយក្នុងចំណោមនោះមានតែ 11 ម៉ូឌែលប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យា 5G ។

ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃចិនបានប្រកាស់ចេញម៉ូឌែលទូរស័ព្ទថ្មីៗកាលពីខែសីហា ដើម្បីប្រកួតនឹងការមកដល់នៃទូរស័ព្ទ iPhone ស៊េរីថ្មីដែលរំពឹងថានឹងមកដល់នៅក្នុងខែកញ្ញា។ ក្រុមហ៊ុនបានគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍ជិត ២៩ លានគ្រឿងដែលជិត ២៣ លានគ្រឿងមានសមត្ថភាព 5G ។ ក្រុមហ៊ុន Honor បានលក់ទូរស័ព្ទជិត 29 លានគ្រឿងហើយ ដែលក្នុងនោះ មានជិត 23 លានគ្រឿងគាំទ្រ 5G ។ ការលក់សរុបបានកើនឡើង 28.6% ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀត គឺទីផ្សារ 5G បានកើនឡើងដល់ទៅ 79.6%៕